Inžiniersky príklad

engineering example

Inžiniersky príklad

Dúfame, že zaistíme, aby každý projekt inštalácie mohol plne využívať svoje ukazovatele výkonnosti prostredníctvom efektívneho dizajnu, výroby a popredajného servisu; máme takmer 20 rokov profesionálneho tímu pre výskum a vývoj suchých granulátorov s využitím nových priemyselných konceptov a výkonných technológií. Sila, produkcia vysoko kvalitných špičkových produktov, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy.

engineering example